Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Varvskommittén

Varvskommittén svarar för sjösättning, torrsättning och vinteruppläggning av medlemmarnas båtar samt skötsel och underhåll av sällskapets varvsanläggning inkl byggnader.

Vänligen meddela oss eventuella förändringar (båtbyte, adressändring etc) omgående.
För att Ändra - Adress och Båtuppgifter - Klicka härSjösättning 2022

Trots det kalla vädret är det nu dags för sjösättning. Listorna för kranbåtar går nu att ladda ned som PDF längre ned på denna sida. 

Det är ca 110 båtar som är kranbåtar och tas upp med bärkran. Se till att ni har koll på er täckställning. Se också till att ha tampar tillräckligt långa för varvs-personalen i för och akter.

OBS 1 - Har du en trailer som står på plats inom kranbåtsområdet skall den flyttas innan sjösättningshelgerna så att den inte står i vägen för bärkran och varvspersonal.

OBS 2 - löst bråte och skräp definieras som allt som inte är tydligt uppmärkt med medlemsnummer eller ligger i en med medlemsnummer uppmärkt vagga/trailer. Alltså, viktigt att ni själva röjer runt er vagga/bock så att inget försvinner.
Är det så att det finns miljöfarligt avfall kvar ber vi er snarast ta hand om detta.

Sjösättning sker följande dagar:

Dag 1: lördagen den 23 april, med start kl 08:00
Dag 2: söndagen den 24 april, med start kl 08:00
Dag 3: lördagen den 30 april, med start kl 08:00
 
OBS Inga bilar på varvsplan dessa dagar från kl 07:00 till 16:00
 
Mvh Varv


Sjösättning karta

Sjösättning tider

Sjösättning småbåtar 2022


Om ni inte finns med eller om något inte stämmer på listan skall ni kontakta varvschef på mail (varvschef@uvb.nu).


Biocidfria båtbottnar till sjösättning 2022

Här kan du läsa information gällande biocidfria båtbottnar i klubben.

 


Macken öppnar tisdagen 3/5

Öppettider :Tisdagar 18:30-20:00


Macken stängd juli 

(Tankning kan ske i juli efter överenskomelse med Johnny Andrae 070 036 47 78)

 

Varvschef

 

Lars Björk

 

E-post: varvschef@uvb.nu