Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Varvskommittén

Varvsektionen svarar för sjösättning, torrsättning och vinteruppläggning av medlemmarnas båtar samt skötsel och underhåll av sällskapets varvsanläggning inkl vissa byggnader.

Kom ihåg att för att ha en aktuell planlöst för varvsområdet är det viktigt med uppdaterade uppgifter i BAS-K. Vänligen meddela oss snarast eventuella förändringar (båtbyte, adressändring telefonnummer etc) både till hamnkapten och varvschef.

För att Ändra - Adress och Båtuppgifter - Klicka här


Varvschef

 Vilhelm Malmborg

E-post: varvschef@uvb.nu


Sjösättningsdax 2024!

Sjösättning sker följande dagar:

Dag 1: lördagen den 27 april, med start kl 08:00
Dag 2: söndagen den 28 april, med start kl 08:00
Dag 3: lördagen den 4 maj, med start kl 08:00


OBS Inga bilar på varvsplan dessa dagar från kl 07:00 till 16:00. Parkera ute på grinden eller på fältet norr om båtklubben.

Nedan finner ni lista och karta för sjösättning av kranbåtar våren 2024. Om ni inte finns med eller om något annat inte stämmer på listan skall ni kontakta varvschef på mail (varvschef@uvb.nu).

Mycket viktigt att alla håller koll på den ungefärliga tidpunkten när ni skall i. Vi tar sjösätter upp till 12 båtar i timmen vilket ofta är dubbelt så fort som torrsättningen på hösten. Det är mycket svårt att exakt säga när det blir så mycket bättre att komma och tidigt ta en fika än att få pliktavgift för sen ankomst:-).

Listorna läggs nedan är utan person-namn men finns på mail och anslagstavla med namn och telefonnummer.

Läs gärna också på i Ordning och trivselregler om sjösättning: https://uvb.nu/Medlem/Ordnings-och-trivselregler/

Se också till att ha tampar tillräckligt långa för slingpersonalen i för och akter.

OBS 1 - Har du en trailer som står på plats inom kranbåtsområdet skall den flyttas innan sjösättningshelgerna så att den inte står i vägen för bärkran och varvspersonal.

OBS 2 - Se till att ni har koll på er täckställning. Ta undan den från området om möjligt och åtminstone se till att den är märkt ordentligt. Inte märkt=löst bråte. Löst bråte=kastas!

Löst bråte och skräp definieras som allt som inte är tydligt uppmärkt med medlemsnummer eller ligger i en med medlemsnummer uppmärkt vagga/trailer. Alltså, viktigt att ni själva röjer runt er vagga/bock så att inget försvinner.
Är det så att det finns miljöfarligt avfall kvar ber vi er snarast ta hand om detta.


Mvh Varv

Tack alla för bra ordning på era båtar idag i samband med sjösättningen. De flesta lyckades lämna bryggan innan nästa båt var på väg:-). Det gjorde att vi kunde sjösätta fler båtar än först planerat så vi har uppdaterat sjösättningslistorna som bifogas. Syns imorgon och nästa lördag.
Kom ihåg: var på plats, var i tid och inga bilar på varvsplan under sjösättning!


Uppdaterade sjösättningslistor nedan:

Karta kranbåtar

Lista kranbåtar