Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

VÅR VISION 2022 - 2026 


Livet är ett vågat äventyr eller ingenting alls 


Sammanfattning 


Vi fick uppdraget på höstmötet 2021 att ta fram detta förslag till UVB´s Vision. Vi hoppas nu att det väcker idéer, tankar och förväntningar också hos dig som läser detta – tankar som du på ditt vis ser kan omsättas i en hjälpande handling för klubben och medlemmarnas bästa! 


Med vänliga hälsningar! 

Jan L, Mikael C, Thomas E och Thorbjörn HUpplands Väsby Båtsällskap Vision, ladda ned i sin helhet här!