Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Service och Säkerhetskommittén

Kommittén ansvarar för fastigheter, säkerhet, IT-miljö samt genomförandet av det planlagda underhållet.
Samt den löpande service som behövs.