Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB regler för återbetalning

UVB regler för återbetalning av erlagda avgifter.

Följande avgifter finns inom Upplands Väsby Båtsällskap:

• Inträdesavgift
• Medlemsavgift
• Bryggplatsavgift, grundavgift
• Bomavgift
• Kranavgift
• Sommarlandplatsavgift
• Pliktavgifter
• Förvaringsskåpsavgift

Dessa avgifter ska betalas inom den tid som finns angiven på inbetalningsavin eller via annat meddelande. 

Följande erlagda avgifter för innevarande år kan återbetalas:

• Bryggplatsavgift, grundavgift, bomavgift om bryggplatsen avsägs Sällskapet senast 15 maj.
• Kranavgifter, om detta meddelas Sällskapet senast en vecka (7 dagar) innan första sjösättning- eller   torrsättningsdag för kranbåtarna.
• Pliktavgifter, om dessa felaktigt påförts medlem.

Person som ansöker om medlemskap och beslut om medlemskapet sker mellan 15 oktober fram till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året.

Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgift, grundavgift, bomavgift för innevarande året.


UVB Styrelse