Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Uppdatering av Adress och Båtuppgifter

Som ett led i att få samtliga båtar att vara fria från färger som innehåller biocider eller TBT till sjösättningen 2022, kommer Sällskapet från 1 januari 2020 att inte tillåta nyregistrering av båtar som är målade med biocid eller TBT färger.