Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Ordningsregler för mastskjulet

  1. Villkoret för att få lägga master i mastskjulet är att de är tydligt märkta med ägarens namn, telefonnummer eller UVB-märke.
  2. Master kortare än 12 meter ska, så långt utrymmet medger, placeras i det östra mastskjulets alla hyllor (skjulet närmast staketet).
  3. Lättare master placeras alltid på skjulens övre eller nedre hyllor så att tunga master kan lyftas in på de mellersta hyllorna.
  4. Master ska vara "rena", dvs inga spridare eller andra utstickande delar får sitta kvar.
  5. Var rädda om övriga master.
  6. Vid behov kommer ägare till felplacerade master att anmodas flytta på sin mast.

OBS! UVB förbehåller sig rätten att avlägsna omärkta föremål i mastskjulet.