Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Styrelse och funktionärer 2024


StyrelseOrdförande

Lars Björk

ordforande@uvb.nu, 070-327 48 78

Vice Ordförande

Thomas Wikström

ordforande@uvb.nu, 070 572 27 28

Kassör

Carina Lundquist

ekonomi@uvb.nu, 073 181 41 00

Biträdande kassör

Kerstin Söderlund

ekonomi@uvb.nu, 070 453 96 58

Sekreterare

Eva Samuelsson

sekreterare@uvb.nu

Småbåtsansvarig

Sören Amiltoft

smabatsansvarig@uvb.nu, 070 364 33 08

Ledare för Medlemskommittén

vakant


Ledamot Medlemsadministratör

Kerstin Söderlund

medlem@uvb.nu, 070 453 96 58

Ledare för Varvskommittén

Vilhelm Malmborg

varvschef@uvb.nu,  070 747 60 60

Ledare för Hamnkommittén

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu, 070 896 07 10

Ledare för Service och Säkerhetskommittén

Vakant

service@uvb.nu
SuppleanterSuppl. 1

Joakim Wohlfeil

suppleant@uvb.nu

Suppl. 2

Roger Åslund

suppleant@uvb.nu

Suppl. 3

Sara Normark Frisk

suppleant@uvb.nu073 980 82 28
HamnkommitténHamnkapten

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu, 070 896 07 10

Bitr. Hamnkapten

Stig Svensson

073 655 00 46

Klubbholmsfogde

Joakim Granberg

klubbholmsfogde@uvb.nu, 073 998 00 96

Hamnkommittén funktionär

Jan Kauppinen

073 055 45 41
VarvskommitténVarvschef

Vilhelm Malmborg

varvschef@uvb.nu

Bitr. Varvschef

Roger Åslund

varvschef@uvb.nu

Miljöansvarig

Vilhelm Malmborg

miljo@uvb.nu

Småbåtsansvarig

Sören Amiltoft

smabatsansvarig@uvb.nu, 070 364 33 08

Bitr. Småbåtsansvarig

Vakant


Bränsleansvarig

Vilhelm Malmborg

bransle@uvb.nu, 070 747 60 60

Bitr. Bränsleansvarig

Vakant

bransle@uvb.nu
MedlemskommitténKlubbmästare

vakant


Bitr. Klubbmästare

vakant


Webmaster

Sara Normark Frisk

webmaster@uvb.nu, 073 980 82 28

Funktionär

Alina Schiöld


Funktionär

Elisabeth Amiltoft


Fiskesektion

Sören Amiltoft och Lars Helsing


Jollesektionen

Vakant


Bitr. Jollesektion

Vakant


Medlemsadministratör

Kerstin Söderlund

medlem@uvb.nu, 070 453 96 58

Bitr. Kassör

Kerstin Söderlund

ekonomi@uvb.nu, 070 453 96 58
Service och säkerhetskommitténServicechef

Vakant

service@uvb.nu

Vaktchef

Thomas Eriksson

vaktchef@uvb.nu,  073 313 18 71

IT ansvarig

vakant


Funktionär, Serviceansvarig

Leif Carlsson


Funktionär, Service

Daniel Grosser


Funktionär

Andreas Fasth


 RevisorerRevisor, Sammankallande

Johan Ahlberg

revisorer@uvb.nu

Revisor

Sandra Allestam

revisorer@uvb.nu

 ValberedningValberedning, Sammankallande

Kjell Lauri

valberedning@uvb.nu, 070 326 74 76

Valberedning

Tommy Andersson

valberedning@uvb.nu

Valberedning

Daniel Berg

valberedning@uvb.nu