Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Styrelse och funktionärer 2022


StyrelseTF. Ordförande

Joakim Wohlfeil

ordforande@uvb.nu, 070 515 61 45

Vice Ordförande

vakant

ordforande@uvb.nu, 

Kassör

Carina Lundquist

ekonomi@uvb.nu, 073 181 41 00

Sekreterare

Thomas Wikström

sekreterare@uvb.nu070 572 27 28

Småbåtsansvarig

Sören Amiltoft

smabatsansvarig@uvb.nu, 070 364 33 08

Ledare för Medlemskommittén

Bim Milde

clubmaster@uvb.nu, 070 950 66 88

Ledare för Varvskommittén

Lars Björk

varvschef@uvb.nu, 070 327 48 78

Ledare för Hamnkommittén

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu, 070 896 07 10

Ledare för Service och Säkerhetskommittén

Thomas Eriksson

service@uvb.nu, 073 313 18 71
SuppleanterSuppl. 1

Jan Kauppinen

suppleant@uvb.nu, 073 055 45 41

Suppl. 2

Kerstin Söderlund

suppleant@uvb.nu, 070 453 96 58

Suppl. 3

Sara Normark Frisk

suppleant@uvb.nu073 980 82 28
HamnkommitténHamnkapten

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu, 070 896 07 10

Bitr. Hamnkapten

Jan Kauppinen

073 055 45 41

Klubbholmsfogde

Joakim Granberg

klubbholmsfogde@uvb.nu, 073 998 00 96

Funktionär, Hamnkommittén

Vakant

VarvskommitténVarvschef

Lars Björk

varvschef@uvb.nu070 327 48 78

Bitr. Varvschef

Vilhelm Malmborg

varvschef@uvb.nu, 070 747 60 60

Miljöansvarig

Sara Normark Frisk

miljo@uvb.nu073 980 82 28

Småbåtsansvarig

Sören Amiltoft

smabatsansvarig@uvb.nu, 070 364 33 08

Bitr. Småbåtsansvarig

Vakant


Bränsleansvarig

Vilhelm Malmborg

bransle@uvb.nu, 070 747 60 60

Bitr. Bränsleansvarig

Johnny Andrae

bransle@uvb.nu, 070 036 47 78
MedlemskommitténKlubbmästare

Bim MIlde

clubmaster@uvb.nu, 070 950 66 88

Bitr. Klubbmästare

Gun Bülow

070 832 88 40

Webmaster

Sara Normark Frisk

webmaster@uvb.nu, 073 980 82 28

Fiskesektion

Vakant


Jollesektionen

Vakant


Bitr. Jollesektion

Vakant


Medlemsadministratör

Kerstin Söderlund

medlem@uvb.nu, 070 453 96 58

Bitr. Kassör

Kerstin Söderlund

ekonomi@uvb.nu, 070 453 96 58
Service och säkerhetskommitténServicechef

Thomas Eriksson

service@uvb.nu, 073 313 18 71

Vaktchef

Johnny Andrae

vaktchef@uvb.nu, 070 036 47 78

IT ansvarig

Sven Eriksson

it@uvb.nu, 070 166 14 81

Funktionär, Fastigheter

Åke Lindström

073 080 71 78

Funktionär, Service

Leif Carlsson

070 335 92 13

Funktionär, Service

Daniel Grosser

072 324 70 80

 RevisorerRevisor, Sammankallande

Marcus Örtengren

revisorer@uvb.nu, 072 586 05 77

Revisor

Per Krejby

revisorer@uvb.nu, 072 969 54 82

 ValberedningValberedning, Sammankallande

Kjell Lauri

valberedning@uvb.nu, 070 326 74 76

Valberedning

Vilhelm Malmborg

valberedning@uvb.nu, 070 747 60 60

Valberedning

Tommy Andersson 

valberedning@uvb.nu076 231 37 58