Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Styrelse och funktionärer 2023


StyrelseOrdförande

Lars Björk

ordforande@uvb.nu, 070-327 48 78

Vice Ordförande

vakant

ordforande@uvb.nu, 

Kassör

Carina Lundquist

ekonomi@uvb.nu, 073 181 41 00

Sekreterare

Eva Samuelsson

sekreterare@uvb.nu

Småbåtsansvarig

Sören Amiltoft

smabatsansvarig@uvb.nu, 070 364 33 08

Ledare för Medlemskommittén

Bim Milde

clubmaster@uvb.nu, 070 950 66 88

Ledare för Varvskommittén

Wilhelm Malmborg

varvschef@uvb.nu,  070 747 60 60

Ledare för Hamnkommittén

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu, 070 896 07 10

Ledare för Service och Säkerhetskommittén

Thomas Eriksson

service@uvb.nu, 073 313 18 71
SuppleanterSuppl. 1

Thomas Wikström

suppleant@uvb.nu

Suppl. 2

Roger Åslund

suppleant@uvb.nu

Suppl. 3

Sara Normark Frisk

suppleant@uvb.nu073 980 82 28
HamnkommitténHamnkapten

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu, 070 896 07 10

Bitr. Hamnkapten

Vakant


Klubbholmsfogde

Joakim Granberg

klubbholmsfogde@uvb.nu, 073 998 00 96

Hamnkommittén funktionär

Jan Kauppinen

073 055 45 41
VarvskommitténVarvschef

Wilhelm Malmborg

varvschef@uvb.nu

Bitr. Varvschef

Roger Åslund

varvschef@uvb.nu

Miljöansvarig

Vilhelm Malmborg

miljo@uvb.nu

Småbåtsansvarig

Sören Amiltoft

smabatsansvarig@uvb.nu, 070 364 33 08

Bitr. Småbåtsansvarig

Vakant


Bränsleansvarig

Vilhelm Malmborg

bransle@uvb.nu, 070 747 60 60

Bitr. Bränsleansvarig

Johnny Andrae

bransle@uvb.nu, 070 036 47 78
MedlemskommitténKlubbmästare

Bim MIlde

clubmaster@uvb.nu, 070 950 66 88

Bitr. Klubbmästare

Gun Bülow

070 832 88 40

Webmaster

Sara Normark Frisk

webmaster@uvb.nu, 073 980 82 28

Funktionär

Alina Schiöld


Funktionär/Klubbmästeri

Johnny Andrae


Fiskesektion

Sören Amiltoft och Lars Helsing


Jollesektionen

Vakant


Bitr. Jollesektion

Vakant


Medlemsadministratör

Kerstin Söderlund

medlem@uvb.nu, 070 453 96 58

Bitr. Kassör

Kerstin Söderlund

ekonomi@uvb.nu, 070 453 96 58
Service och säkerhetskommitténServicechef

Thomas Eriksson

service@uvb.nu, 073 313 18 71

Vaktchef

Johnny Andrae

vaktchef@uvb.nu, 070 036 47 78

IT ansvarig

Sven Eriksson

it@uvb.nu, 070 166 14 81

Funktionär, Fastigheter

Åke Lindström

073 080 71 78

Funktionär, Serviceansvarig

Leif Carlsson

070 335 92 13

Funktionär, Service

Daniel Grosser

072 324 70 80

Funktionär

Andreas Fasth


 RevisorerRevisor, Sammankallande

Marcus Örtengren

revisorer@uvb.nu, 072 586 05 77

Revisor

Per Krejby

revisorer@uvb.nu, 072 969 54 82

 ValberedningValberedning, Sammankallande

Kjell Lauri

valberedning@uvb.nu, 070 326 74 76

Valberedning

Tommy Andersson

valberedning@uvb.nu

Valberedning

Daniel Berg

valberedning@uvb.nu