Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren


Hamn

Hamnsektionen svarar för tilldelning av bryggplatser i hamnen, underhåll av klubbens bryggsystem innefattande bommar, el, belysning och vatten på bryggorna. Hamnsektionen har till sitt förfogande 390 bryggplatser.

Vi har en årlig omsättning på ca 30-40 bryggplatser. 

Störst efterfrågan är det på småbåtsplatser med båtbredder på ca 2,3 – 2,8 m.

Som medlem kan man ställa sig i vår båtplatskö om man har en båt. Tilldelning av ledig plats sker genom matchning av bredd på ledig plats och båtar i kö som passar platsen. Platsen ges till den medlem som varit medlem längst.

Väntetiden på båtplats varierar stort. Våra köregler prioriterar ”gamla” medlemmar. Gamla medlemmar får oftast plats snabbt, nya medlemmar kan normalt få en plats till efterföljande säsong. 

Förtöjning till bryggplatserna sker antingen till en bom eller till en boj. Bom ägs av Sällskapet eller medlem. Vid bojförtöjning äger och ansvarar medlemmen för boj, kätting och bojsten. Förtöjningstampar till bom och boj äger och ansvarar medlem för.

Är du intresserad av att bli medlem och hoppas på en bryggplats, gå till  Bli Medlem

Hamnkontoret är under säsongen öppet på tisdagskvällar 18:30 – 20:00. Se kalendern för datum
I hamnkontoret kan du:

  • köpa sällskapets vimpel
  • låna bojbåten för hantering av bojsten
  • hämta UVB-Märke (identifieringsmärke för båt, trailer och pallningsutrustning)
  • utlämning av sommarkontrakt på land – för den som valt detta

Alla frågor kring tilldelning, byten av bryggplatser etc. hanterar vi via e-post:

Tf Hamnkapten
Leif Lundquist
E-post: hamnkapten@uvb.nu

Hamnadmin - Bryggplatsfrågor
Leif Lundquist 
E-post: hamnkontoret@uvb.nu

Landplats -Trailerparkering 
Tommy Andersson
E-post: smabatsansvarig@uvb.nu

Vänligen meddela oss eventuella förändringar (båtbyte, adressändring etc.) omgående. 
För att Ändra - Adress och Båtuppgifter -
Klicka här

Kompletterande info:
Hamnen är begränsad och kan inte ta emot båtar över 4 meters bredd och över 10 ton vikt.

Definition av trailerbåt – Båtens längd är kortare än 22 fot (6,70 m) och väger under 2000 kg.

Karta över bryggsystemen Klicka här

Bomdirektiv - Klicka här

Kom ihåg att alltid förtöja för storm och hur du förtöjer till boj – Klicka här

Principskiss på boj-förankring - Klicka här

Hur att förtöja båten vid y-bommar - Klicka här

Öppettider för Stäketbron - Klicka här