Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Verksamhetskalender 2023

Uppdaterad 9 mars 2023

Datum

Typ av aktivitet

Vad som sker/avhandlas

Tid

Ansvarig

Må 2023-01-16

Medlemsmöte

Extra medlemsmöte med förslag till nya stadgar

18:30-21:30

Styrelsen

To 2023-01-19

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18:30-21:30

Ordf

Jan 2023

Utskick

Kallelse till årsmötet


Sekr

2023

Utskick

Årsmöteshandlingar + kopia till Klubbhuset


Sekr

To 2023-02-02

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18:30-21:30

Ordf

Ti 2023-02-07

Kurs

Förarintygskurs

18:30-21:00


To 2023-02-09

Kurs

Förarintygskurs

18:30-21:00


Lö 2023-02-11

Kurs

Förarintygskurs

10:00-16:00


Sö 2023-02-12

Kurs

Förarintygskurs

10:00-16:00


Sö 20230212 - 

Sö 20230319


VaktteckningTi 2023-02-14

Kurs

Förarintygskurs

18:30-21:00


Ti 2023-02-15

Kurs

Förarintygskurs

18:30-21:00


To 2023-02-16

Medlemsmöte

Årsmöte 2023

19:00

Sekr

To 2023-02-16

Sammanträde

Konstituerande styerlsemöte

21:30 - 22:00


Ti 2023-03-07

Kurs

Slutprov Förarintygskurs 

18:30-21:00Ti 2023-03-14


Trivselkväll

Tips för tilläggningar, köra säkert och dessutom fort!

19:00-21:00


Ons 2023-03-29

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18:30-21:00

Ordf

Lö 2023-04-22


SjösättningSö 2023-04-23


SjösättningTo 2023-04-27

Sammanträde

Möte (Styrelsen och funktionärer)

18:30-21:00

Ordf

Lö 2023-04-29


SjösättningTo 2023-05-25

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18:30-21:00

Ordf

Ti 2023-09-05


Välkomstmöte nya medlemmar