Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

 

Upplands Väsby Båtsällskap

 


Alla medlemmar får inloggningskonto till det nya vaktteckningssystemet


UVB har beslutat att tilldela alla medlemmar inloggning till Båtunionens medlemssystem. Detta för att ge tillgång till egna medlemsuppgifter och för att kunna boka obligatoriskt vaktpass eller annat arbetspass som sällskapet arrangerar.


Vad händer nu?


5 januari. Alla medlemmar med giltig e-postadress och som saknar inloggning ska ha fått ett automatiskt epostmeddelande med uppgifter om användarkonto och lösenord.


Du som medlem uppmanas att prova på att logga in på Båtunionen. Länk finns under menyvalet ”Boka pass”. Här återfinns även en instruktion för inloggning och hur man bokar pass. Det är obligatoriskt för medlemmar med brygg- och landplats att boka vaktpass. Om du inte har fått epostmeddelandet med inloggningsuppgifter eller om du har problem att logga in kontaktar du medlem@uvb.nu. (Kontrollera först din skräppost om du saknar epostmeddelandet).


18 januari kl. 18.30 är de som behöver hjälp att logga in och/eller vill ta del av en demo hur man bokar pass välkomna till klubbhuset.


30 januari, årets vaktschema ”Vaktschema 2022 Apr-Okt” öppnas och vaktteckning kan starta. De som behöver hjälp att teckna vaktpass är välkomna kl. 10 i klubbhuset. Bekräftelse på det bokade vaktpasset skickas automatiskt till din e-postadress. 


17 februari-3 mars. Båtunionen stängs för systemuppgradering och då kan man inte boka pass


20 mars. Vaktschemat stängs för vaktteckningen

Efter 20 mars kommer vaktchefen att dela ut vaktpass till de medlemmar som ännu inte tecknat sig för vaktpass.


4 April. Vaktsäsongen startar


Se även nya vaktregler under nyheter. Obs! Vakten ska inte längre ringa till nästa natts vakt då automatiska påminnelser på e-epost och sms sköts om av systemet.


Upplands Väsby Båtsällskap är en ideell förening med säte i Mälaren. Vår hamn ligger i en vik strax norr om Stäket, mot Sigtuna och Uppsala. För karta: Klicka här

För klubbens historia. Klicka här

Vårt mål är att skapa bra förutsättningar för människor som tycker om att vara nära vatten, oavsett om man vill fiska, segla, ro eller ta sig fram med motor. Vi vill också hjälpa unga människor att utveckla sitt intresse för sjön. Vi håller kurser i både jollesegling och navigering.
För närvarande har vi drygt 530 medlemmar och ca 390 båtplatser. Verksamheten bedrivs inom ett antal sektioner:

  • Jollesektionen arrangerar seglarskolor och tävlingar
  • Fiskesektionen arrangerar fisketävlingar
  • Medlemskommittén arrangerar aktiviteter, föreläsningar, utflykter, mm
  • Hamnkommittén ansvarar för bryggor och båtplatser
  • Varvskommittén håller i sjö.- respektive torrsättning och verksamheten på land


Klubben Informerar


 

 

 I kalendern Vill Du bli medlem klicka här

 

 

 

Välkommen till UVB:s hemsida. Den är nu anpassad för mobiler och plattor. Ansökan om medlemskap och ändrade båt- och adressuppgifter går nu att göra direkt på sidan. Hör gärna av er med synpunkter om innehåll och förbättringar till webmaster

 

 
Hamnsektionen
svarar för underhåll av klubbens brygg-system och tilldelning av bryggplatser i hamnen.


Varvssektionen
 svarar för sjösättning, torrsättning (upptagning) och vinteruppläggning av medlemmarnas båtar samt skötsel och underhåll av sällskapets varvs-anläggning
inkl.byggnader. 


Klubbmästeriet
ordnar aktiviteter och föreläsningar samt hjälper till att höja trivseln och gemenskapen inom UVB. Det är vi allihopa som tillsammans bidrar till att vi är en trevlig klubb där vi trivs och mår bra!


 Klubbholmen
heter Svanholmen Där finns ett grillhus samt ett mindre öppet område för diverse lekar. På öns östra sida har vi en utsticksbrygga samt en fin bastu för medlemmar.

 


Upplands Väsby Båtsällskap är certifierad Säker Hamn tack vare att vi jobbar aktivt med att förebygga stölder och skador. Att arbeta för en tryggare hamn lönar sig då det ger alla medlemmar 25 % rabatt på båtförsäkringar hos If. klicka på bilden nedan för att läsa mer.