Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren
Välkommen till UVB:s hemsida. 

Ansökan om medlemskap och ändrade båt- och adressuppgifter går att göra direkt på sidan. 

Upplands Väsby Båtsällskap

Upplands Väsby Båtsällskap är en ideell förening i Mälaren. Vår hamn ligger i en vik strax norr om Stäket, mot Sigtuna och Uppsala.

Karta: Klicka här

Klubbens historia: Klicka här

 

 "Vårt mål är att skapa bra förutsättningar för människor som tycker om att vara nära vatten, oavsett om man vill fiska, segla, ro eller ta sig fram med motor. Vi vill också hjälpa unga människor att utveckla sitt intresse för sjön. Vi håller kurser i både jollesegling och navigering"

För närvarande har vi drygt 530 medlemmar och ca 390 båtplatser. Verksamheten bedrivs inom ett antal sektioner:

  • Jollesektionen arrangerar seglarskolor och tävlingar
  • Fiskesektionen arrangerar fisketävlingar
  • Medlemskommittén arrangerar aktiviteter, föreläsningar, utflykter, mm
  • Hamnkommittén ansvarar för bryggor och båtplatser
  • Varvskommittén håller i sjö.- respektive torrsättning och verksamheten på land

 

Klubben Informerar

 


 I kalendern


 Vill Du bli medlem klicka här


Länk till Bas 

Hamnsektionen
svarar för underhåll av klubbens brygg-system och tilldelning av bryggplatser i hamnen.


Varvssektionen
 svarar för sjösättning, torrsättning (upptagning) och vinteruppläggning av medlemmarnas båtar samt skötsel och underhåll av sällskapets varvs-anläggning
inkl.byggnader. 


Klubbmästeriet
ordnar aktiviteter och föreläsningar samt hjälper till att höja trivseln och gemenskapen inom UVB. Det är vi allihopa som tillsammans bidrar till att vi är en trevlig klubb där vi trivs och mår bra!


 Klubbholmen
heter Svanholmen Där finns ett grillhus samt ett mindre öppet område för diverse lekar. På öns östra sida har vi en utsticksbrygga samt en fin bastu för medlemmar.

 


 

Upplands Väsby Båtsällskap är certifierad Säker Hamn tack vare att vi jobbar aktivt med att förebygga stölder och skador.

 

Att arbeta för en tryggare hamn lönar sig då det ger alla medlemmar 25 % rabatt på båtförsäkringar hos If. klicka på bilden nedan för att läsa mer.

 

 

Hör gärna av er med synpunkter om innehåll och förbättringar till webmaster