Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren


Vakt 2024


  1. Vaktteckningen i Bas-K öppnar söndag 13 februari kl 18:30 och stänger  15 mars. För de som ännu inte bokat sig för pass den 15 mars kommer vaktchefen att tilldela pass.
  2. Årets vaktlista i Bas-K heter "Vaktschema 2024 April-Oktober.
  3. Bas-K hittas på www.uvb.nu, under Vakt/Boka pass.
  4. För de som behöver hjälp att boka finns vaktchefen på hamnkontoret 13 och 19 februari kl 18:30-20:00 samt 12 mars kl 19:00-20:00.
  5. Instruktioner för hur man bokar pass hittas på www.uvb.nu ,under "Vakt/Instruktion".
  6. Instruktion för hur man genomför ett vaktpass finns i pärmen i klubblokalen samt på Min Sida i Bas-K under valet Filer
  7. Avgifter:
  • Oanmäld frånvaro på bokat pass debiteras med 2000 kr samt krav på att boka ett nytt pass.
  • Ej genomförd vaktplikt vid ordinarie vaktperiods slut, f.n 31 oktober, debiteras med 4000 kr.
  • Utnyttjande av reservvakt, vid förhinder som anmäls i god tid, debiteras med 3000 kr.


Vid frågor kontakta vaktchef@uvb.nu eller på telefon/sms 0733131871.