Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Upplands Väsby Båtsällskaps Drogpolicy

Upplands Väsby Båtsällskap är i sin idrottsutövning ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet genom Svenska Seglarförbundet. Sällskapet tillhör även Svenska Båtunionen.

Upplands Väsby Båtsällskap skall i sin idrottsliga verksamhet vara drogfritt. Det innebär ett absolut förbud för aktiva, ledare, funktionärer och t ex deltagare i seglingsutbildning att vara påverkade av droger eller alkohol under eller i samband med sin idrottsutövning.

Varje ledare inom sällskapet ansvarar för att dennes idrottsliga verksamhet är fri från droger.

Restriktivitet skall råda beträffande alkohol i samband med sällskapets övriga arrangemang. Annat drogmissbruk skall aldrig tolereras.

Om missbruk i strid mot vår policy ändå upptäcks åligger det varje berörd styrelseledamot/ledare/funktionär att agera, i första hand genom samtal med vederbörande. I fråga om ungdom under 18 år skall målsman kontaktas.

Upplands Väsby Båtsällskap tar även avstånd från alla typer av kosttillskott och aktörer som kan sättas i samband med doping eller kosttillskott. Sällskapets rekommendation är att alltid satsa på en bra kosthållning utan kosttillskott. Det finns inget vetenskapligt stöd för att seglare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.

Övergripande ska Upplands Väsby Båtsällskap i samband med seglarskolor, träning, tävling och läger sträva efter:
• att informera och utbilda ledare, aktiva, och föräldrar i så stor utsträckning som möjligt gällande droger, doping och kosttillskott.
• att öka medvetenheten om bra matvanors betydelse.

Sällskapet har inte ansvar för rehabilitering men kan, vid behov, hjälpa till att skapa kontakt med hjälpande instanser. Den enskildes aktiva medverkan till rehabilitering är av största vikt. Andra medverkande kan vara föräldrar, kamrater, skolhälsovård och sociala myndigheter.


Bry Dig om!

Ställ krav!

Att lägga sig i och att ifrågasätta är att bry sig om.

Missriktad tolerans stjälper i stället för att hjälpa.


Antagen av årsmötet 20 februari 2014.