Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren


Hamnkommittén

Hamnkommittén svarar för tilldelning av bryggplatser i hamnen, underhåll av klubbens bryggsystem innefattande bommar, el, belysning och vatten på bryggorna. Hamnkommittén har till sitt förfogande 387 bryggplatser.

Vi har en årlig omsättning på ca 30-40 bryggplatser. 

Störst efterfrågan är det på platser 2,4 - 3,0 m bredd

Vid intresse av att få en båtplats i klubben kan man anmäla sig som kömedlem. Medan man väntar på att få plats betalar man en årlig köavgift, se prislistan under fliken medlem. När man tilldelas en plats betalar man inträdesavgiften samt full medlemsavgift. 

Tilldelning av ledig bryggplats sker genom matchning av bredd på ledig bryggplats och båtar i kö som passar bryggplatsen. Bryggplatsen ges till den medlem som varit medlem längst.

Väntetiden på bryggplats varierar stort beroende på vilken typ av båt du söker bryggplats för samt vid vilken tidpunkt på året som du ansöker om medlemskap och bryggplats

Förtöjning till bryggplatserna sker antingen till en bom eller till en boj. Bom ägs av Sällskapet eller medlem. Vid bojförtöjning äger och ansvarar medlemmen för boj, kätting och bojsten. Förtöjningstampar till bom och boj äger och ansvarar medlem för.

Är du intresserad av att bli medlem och hoppas på en bryggplats, gå till  Bli Medlem

Hamnkontoret är under säsongen öppet på tisdagskvällar 18:30 – 20:00. Se kalendern för datum
I hamnkontoret kan du:

  • köpa sällskapets vimpel
  • låna bojbåten för hantering av bojsten
  • hämta UVB-Märke (identifieringsmärke för båt, trailer och pallningsutrustning)
  • utlämning av sommarkontrakt på land – för den som valt detta

Alla frågor kring tilldelning, byten av bryggplatser etc. hanterar vi via e-post:

Hamnkapten
Leif Lundquist, Bitr. Hamnkapten Stig Svensson
E-post: hamnkapten@uvb.nu

Bryggplatsfrågor
Leif Lundquist 
E-post: hamnkontoret@uvb.nu

Landplats -Trailerparkering 
Sören Amiltoft
E-post: smabatsansvarig@uvb.nu

Vänligen meddela oss eventuella förändringar (båtbyte, adressändring etc.) omgående. 
För att Ändra - Adress och Båtuppgifter -
Klicka här

Kompletterande info:
Hamnen är begränsad och kan inte ta emot båtar över 4 meters bredd och över 10 ton vikt.

Definition av trailerbåt – Båtens längd är kortare än 22 fot (6,70 m) och väger under 2000 kg.

Karta över bryggsystemen Klicka här

Bomdirektiv - Klicka här

Kom ihåg att alltid förtöja för storm och hur du förtöjer till boj – Klicka här

Principskiss på boj-förankring - Klicka här

Hur att förtöja båten vid y-bommar - Klicka här

Öppettider för Stäketbron - Klicka här