Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

 

UVB VaktreglerUVB Vaktinformation 

Antalet incidenter, i form av inbrott, stölder och skador på egendom och i båtar i hamnen, har under åren varit få även om det då och då förekommit. En bidragande orsak är att vi alla ställer upp under året och håller hamnen bevakad under kvälls och nattetid. En relativt liten insats från medlemmarna som bidrar till en säkrare och tryggare hamn. Vi har fastställt följande regler och förutsättningar för medlemmarnas vakthållning. 


Alla medlemmar som är båtinnehavare med bryggplats eller sommarbåtplats på land och som fyllt 18 år är skyldiga att göra vakttjänst, minst 1 pass/säsong. För att förbättra säkerheten i hamnen uppmuntras alla medlemmar till att teckna frivilliga pass. Detta kan t.ex. göras genom att 

  • boka båda vaktpassen för samma tillfälle (datum) och ta med sig en frivillig familjemedlem att gå passet med
  • boka sig för pass vid annat tillfälle. 


Undantag till det obligatoriska vaktpasset kan görs endast av medicinska skäl, vilket kräver läkarintyg. Medlem som det år denne fyller 75 år blir vaktbefriad. Familjemedlem har möjlighet att gå vaktpasset åt huvudmedlemmen om denne får förhinder. 

Medlem som har roll i styrelsen eller är funktionär, är befriad från vaktpass. 

Materiel och instruktioner för vakttjänsten finns i vaktskåpet i klubbhusets möteslokal. 

Medlem tecknar vaktpass själv Svenska Båtunionen där sällskapet administrerar vaktpass (för inloggning och instruktion välj ”Boka pass” i menyn på hemsidan. Vaktteckningsperioden är under ca 5-6 veckor under perioden januari till februari eller enligt meddelande från vaktchefen. Efter vaktteckningsperiodens slut är vaktschemat låst för uppdatering av medlem och enbart administratören (vaktchefen) kan utföra uppdateringar. 

Du som inte tecknat vakt själv kommer av vaktchefen att placeras ut på första lediga vaktpass på vaktlistan eller blir tilldelad ett vaktpass senare under året. 

Varje vaktpass ska bemannas av 2 personer, 2 medlemmar tillsammans eller 1 medlem tillsammans med vuxen familjemedlem. Vakten ska inte agera på eget bevåg vid händelse av incident – kontakta polisen omgående på 112 vid nödläge eller 11414 (Norrortspolisen). Gör observationer och avvakta polisen. 

Alkoholförtäring i samband med vakttjänstgöring är inte tillåtet. 

Den som inte infunnit sig till vakttjänst debiteras en pliktavgift, som för närvarande är 3.000:-. 

Om du av någon anledning inte kan ta ditt pass, är du ansvarig för att försöka byta med annan medlem. Oavsett om du lyckas att byta eller inte, ska vaktchefen alltid kontaktas i god tid. Se kontaktuppgifter på www.uvb.nu Vaktchefen kan om möjligt ordna med reservvakt i de fall som medlem inte kan gå sitt vaktpass. Sällskapet tar ut en avgift på 2.000 kr vid användandet av reservvakt.

Medlem som säger upp sin båtplats efter att vaktlistan fastställts, och kvarstår som medlem, ska fullgöra sitt vaktpass. 

Du som bytt, ändrat eller saknar telefonnummer eller epostadress, meddela klubben ändringen via https://www.uvb.nu/Kontakt/Aendra-Adress-och-B-tuppgifter/ eller lämna en ”lapp” på hamnkontoret. 

Är du intresserad av att vara reservvakt, kontakta vaktchefen. Som reservvakt, får du en ersättning på 1500 kr som betalas ut av Sällskapet. Ersättningen är skattepliktig och kommer att redovisas då den totala ersättningen enligt Skatteverkets regler överstiger 1000 kronor per år. 


UVB VaktchefVaktinformationen för nedladdning