Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Styrelse 2020


 


StyrelseOrdförande

Jan Larsson

08 590 914 50

Kassör

Carina Lundquist

073 181 41 00

Sekreterare

Olle Ryrfeldt


Småbåtsansvarig

Tommy Andersson

076 231 37 58 

Klubbmästare

Bim Milde

070 950 66 88

Varvschef

Lars Björk

070 327 48 78

Hamnkapten

Tommy Hammar

hamnkapten@uvb.nu

SuppleanterSuppl. 1

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Suppl. 2

Kerstin Söderlund

070 453 96 58

Suppl. 3

Thomas Eriksson

Hamnkommitté

Tommy Hammar

hamnkapten@uvb.nu

Klubbholmsfogde

Roger Räfsbäck

08 590 913 81

Hamnadmin

Leif Lundquist

hamnkontoret@uvb.nu

Funktionär

Fredrik Malmer


Funktionär

Vakant

Varskommitté

Lars Björk

070 327 48 78

Biträdande Varvschef

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Miljöansvarig

Sara Normark Frisk

073 980 82 28

Småbåtsansvarig

Tommy Andersson

076 231 37 58 

Biträdande Småbåtsansvarig

Tomas Maxe


Bränsleansvarig

Vakant

Medlemskommitté

Bim Milde

070 950 66 88

Biträdande Klubbmästare

Gun Bülow

08 590 328 04

Webmaster

Sara Normark Frisk

webmaster@uvb.nu

Fiskesektionen

Vakant


Jollesektion ansvarig

Cecilia Suhr


Jollesektion funktionär

Jan Salomonsson

076 263 02 52

Administratör

Kerstin Söderlund

070 453 96 58
Service och säkerhetskommitté

Thomas Eriksson


Servicesamordnare

Vakant


Servicefunktionär

Leif Carlsson

070 335 92 13

Fastighetsfunktionär

Åke Lindström

073 080 71 78

Vaktchef

Bjarne Nyqvist

070 793 00 56

IT ansvarig

Leo Eklund

073 593 00 21

Funktionär

Daniel Grosser


 Revisorer

Bo Gustavsson

08 590 302 04


Stefan Gullberg

070 778 57 74

Revisorssuppleant

Claes Hammar

08 590 879 25

 Valberedning

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60


Maria FäldtKarl-Henrik Ridderstad

070 343 16 36