Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Styrelse 2020


StyrelseOrdförande

Jan Larsson

08 590 914 50

Vice Ordförande

Vakant


Kassör

Carina Lundquist

073 181 41 00

Sekreterare

Olle Ryrfeldt

sekreterare@uvb.nu

Småbåtsansvarig

Tommy Andersson

076 231 37 58

Klubbmästare

Bim Milde

070 950 66 88

Varvschef

Lars Björk

070 327 48 78

Tf Hamnkapten

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu

Service/Säkerh.-ansvarig

Thomas Eriksson

073 313 18 71
SuppleanterSuppl. 1

Thomas Eriksson

073 313 18 71

Suppl. 2

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Suppl. 3

Kerstin Söderlund

070 453 96 58
Tf Hamnkommitté

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu

Klubbholmsfogde

Roger Räfsbäck

070 774 61 81

Hamnadmin

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu

Funktionär

Fredrik Malmer

076 340 80 69

Funktionär

Jan Kauppinen

073 055 45 41
Varskommitté

Lars Björk

070 327 48 78

Biträdande Varvschef

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Miljöansvarig

Sara Normark Frisk

073 980 82 28

Småbåtsansvarig

Tommy Andersson

076 231 37 58 

Biträdande Småbåtsansvarig

Tomas Maxe

070 373 89 78

Bränsleansvarig

Vilhelm Malmborg

070 747  60 60
Medlemskommitté

Bim Milde

070 950 66 88

Biträdande Klubbmästare

Gun Bülow

070 832 88 40

Webmaster

Sara Normark Frisk

webmaster@uvb.nu

Fiskesektionen

Vakant


Jollesektionen ansvarig

Cecilia Suhr

070 874 03 68

Biträdande Jollesektionen 

Jan Salomonsson

076 263 02 52

Medlemsadministratör

Kerstin Söderlund

070 453 96 58
Service och säkerhetskommitté

Thomas Eriksson

073 313 18 71

Servicesamordnare

Vakant


Servicefunktionär

Leif Carlsson

070 335 92 13

Fastighetsfunktionär

Åke Lindström

073 080 71 78

Vaktchef

Bjarne Nyqvist

070 793 00 56

IT ansvarig

Leo Eklund

073 593 00 21

Funktionär

Daniel Grosser


 Revisorer

Bo Gustavsson

070 664 03 83


Stefan Gullberg

070 778 57 74

Revisorssuppleant

Claes Hammar

08 590 879 25

 Valberedning

Vilhelm Malmborg

070 747  60 60


Maria FäldtCarl Henrik Ridderstad

070 343 16 36