Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Styrelse och funktionärer 2021


StyrelseOrdförande

Jan Larsson

08 590 914 50

Vice Ordförande

Michael Claeson

070 868 24 65

Kassör

Carina Lundquist

073 181 41 00

Sekreterare

Vakant

sekreterare@uvb.nu

Småbåtsansvarig

Tommy Andersson

076 231 37 58

Ledare för Medlemskommittén

Bim Milde

070 950 66 88

Ledare för Varvskommittén

Lars Björk

070 327 48 78

Ledare för Hamnkommittén

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu, 070 896 07 10

Ledare för Service och Säkerhetskommittén

Thomas Eriksson

073 313 18 71
SuppleanterSuppl. 1

Jan Kauppinen

073 055 45 41

Suppl. 2

Kerstin Söderlund

070 453 96 58

Suppl. 3

Sara Normark Frisk

073 980 82 28
HamnkommitténHamnkapten

Leif Lundquist

hamnkapten@uvb.nu, 070 896 07 10

Bitr. Hamnkapten

Jan Kauppinen

073 055 45 41

Klubbholmsfogde

Roger Räfsbäck

070 774 61 81

Funktionär, Hamnkommittén

Vakant

VarvskommitténVarvschef

Lars Björk

070 327 48 78

Bitr. Varvschef

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Miljöansvarig

Sara Normark Frisk

073 980 82 28

Småbåtsansvarig

Tommy Andersson

076 231 37 58 

Bitr. Småbåtsansvarig

Vakant


Bränsleansvarig

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60
MedlemskommitténKlubbmästare

Bim MIlde

070 950 66 88

Bitr. Klubbmästare

Gun Bülow

070 832 88 40

Webmaster

Sara Normark Frisk

webmaster@uvb.nu

Fiskesektion

Vakant


Jollesektionen

Cecilia Suhr

070 874 03 68

Bitr. Jollesektion

Jan Salomonsson

076 263 02 52

Medlemsadministratör

Kerstin Söderlund

070 453 96 58

Bitr. Kassör

Kerstin Söderlund

070 453 96 58
Service och säkerhetskommitténServicechef

Thomas Eriksson

073 313 18 71

Vaktchef

Bjarne Nyqvist

070 793 00 56

IT ansvarig

Martin Borgman

073 811 99 41

Funktionär, Fastigheter

Åke Lindström

073 080 71 78

Funktionär, Service

Leif Carlsson

070 335 92 13

Funktionär, Service

Daniel Grosser

072 324 70 80

 RevisorerRevisor, Sammankallande

Marcus Örtengren

072 586 05 77

Revisor

Jessica Wadstrand

070 388 51 81

Revisorssuppleant

Claes Hammar

08 590 879 25

 ValberedningValberedning, Sammankallande

Kjell Lauri

070 326 74 76

Valberedning

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Valberedning

Anders Björk

070 535 97 84