Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

 

Vaktregler

Information från Styrelsen, jan. 2020.

Vi arbetar just nu med att se över arbetssätt och regler för vakthållningen. Bland annat gäller det rutiner och vilka regler som ska gälla vid förhinder, utbetalning av ersättningar/pliktavgifter för reservvakter och vilka som ska gå och får vara vakt etc., t.ex. ”egen medhjälpare” kommer ej att accepteras, om den inte är medlem. I samband med att kallelsen till årsmötet skickas ut kommer förslag till uppdaterade vaktregler att distribueras.

UVB Vaktinformation

Alla båtinnehavare som fyllt 18 år är skyldiga att göra vakttjänst (1 pass/säsong), undantag görs endast av medicinska skäl, vilket kräver läkarintyg. Medlem som det år denne fyller 75 år blir vaktbefriad.

Vaktpasset 

Vaktpasset varar mellan kl. 21.00 - 05.00.
Den som inte infunnit sig till vakttjänst senast kl. 21.15 debiteras en pliktavgift, som för närvarande är 3 000:-.

Materiel och instruktioner för vakttjänsten finns i vaktskåpet i klubbhusets möteslokal.

Vaktteckning sker under ca 3 veckor i januari då en vaktteckningspärm finns utlagd i UVB:s klubbhus.

Du som inte tecknat vakt själv kommer av vaktchefen att placeras ut på första lediga vaktpass på vaktlistan eller blir tilldelad ett vaktpass senare under säsongen p.g.a. inträffade ändringar!

Om du av någon anledning inte kan ta ditt pass, få du själv se till att byta denna med 
annan intresserad (UVB medlem) eller på egen bekostnad lösa detta med reservvakterna. 
Kom ihåg att meddela vaktchefen förändringen. Ändra i vaktpärmen.

Medlem som säger upp sin båtplats efter att vaktlistan fastställts, och kvarstår som medlem, ska fullgöra sitt vaktpass alternativt själv se till att byta denna med annan intresserad (UVB medlem) eller lösa detta med reservvakterna. Kom ihåg att meddela vaktchefen förändringen. Ändra i vaktpärmen.

Du som bytt, ändrat eller saknar telefonnummer, meddela klubben ändringen, lägg lapp i hamnkontoret samt ändra i vaktpärmen.

Är du intresserad av att vara reservvakt, kontakta vaktchefen. Som reservvakt, kan du få ca 800:-/ natt eller efter överenskommelse med den du ersätter.

Alkoholförtäring i samband med vakttjänstgöring är inte tillåtet.


UVB Vaktchef