Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Skärpning!

Med anledning av att vi haft flera incidenter denna säsong än någonsin tidigare! Orsakade av en blandning av okunskap och rent slarv, där bara turen bistått oss från att allvarliga personskador också kunnat inträffa!

Tappade trailers
Två gånger så har trailer med last ”tappats” från dragbilen! Orsakat av att förarna inte försäkrat sig om att respektive trailer kopplats och säkrats på bilens dragkrok!

Konsekvenserna är materiella i form av en förstörd grind ca 177000:-,påkörd medlemsbåt på trailerparkeringen samt senast en intryckt fasad med krossade fönster etc. på vårt Hamnkontor! Kostnaden för de senare är inte känd av mig ännu.

Håll igen på gasen!
Hastigheten i vår hamn är max 3 knop, området utanför våra bryggor är max 8 knop.

Vi håller biltrafiken på max 20 km/timman på vårt område!

Vatteninträngning
Utöver dessa händelser har ett antal båtar/vattenskoter varit nära att sjunka.

Skärpningen  
Vi vet att vi har många nya båtägare i UVB, vi behöver tillsammans hjälpas åt att välkomna dessa och påtala både bra saker och ev. konsekvenser av ett felaktigt beteende.
För de som inte är nya, så kan det vara nyttigt att fundera på om vi i alla lägen föregår med ett gott exempel för våra nya medlemmar!

Avslutningsvis
Förberedelse till stöld har rapporterats samt observationer av mindre båtar som lagt till längs våra yttre bryggor!

Känner du inte igen en person du träffar på i hamnen, så hälsa och fråga vem det är och var de har sin båt.
En som inte hör hemma i UVB uppskattar inte detta, men alla vi andra lär känna oss sedda och uppskattade.

Med önskan om en trygg och säker hamn för oss alla!

Med vänlig hälsning

Thorbjörn