Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Information om registrering av personuppgifter

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Även för oss på UVB är det viktigt och självklart att värna om enskildas personliga integritet och att era personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt. 

Sällskapets medlemmar registreras i ett dataregister (Bas-K). Med undantag från medlemsnumret, som fastställs av Sällskapet, registreras endast de uppgifter som medlemmen själv har lämnat i samband med inträde i Sällskapet.

Genom ditt medlemskap har du gett samtycke till att UVB har rätt att lagra dina person och båtuppgifter digitalt så länge som ditt medlemskap varar. 

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter raderas regelbundet när de inte används. Orsak till att behålla medlemsuppgifter kan t e x vara att båt finns kvar på klubbens område eller att det finns obetalda avgifter.