Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Drogpolicy

Upplands Väsby Båtsällskap är i sin idrottsutövning ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund genom Svenska Seglarförbundet. Sällskapet tillhör även Svenska Båtunionen samt Friluftsfrämjandet.

Upplands Väsby Båtsällskap skall i sin idrottsliga verksamhet vara drogfritt. Det innebär ett absolut förbud för aktiva, ledare och funktionärer att vara påverkade av droger eller alkohol under eller i samband med aktiv idrottsutövning.

Varje ledare inom sällskapet ansvarar för att dennes idrottsliga verksamhet är fri från droger.

Restriktivitet skall råda beträffande alkohol i samband med sällskapets övriga arrangemang. Annat drogmissbruk skall aldrig tolereras.

Om missbruk i strid mot vår policy ändå upptäcks åligger det varje berörd styrelseledamot/ledare att agera, i första hand genom samtal med vederbörande. I fråga om ungdom under 18 år skall målsman kontaktas.

Sällskapet har inte ansvar för rehabilitering men kan, vid behov, hjälpa till att skapa kontakt med hjälpande instanser. Den enskildes aktiva medverkan till rehabilitering är av största vikt. Andra medverkande kan vara föräldrar, kamrater, skolhälsovård och sociala myndigheter.

Bry Dig om! Ställ krav!

Att lägga sig i och att ifrågasätta är att bry sig om.

Missriktad tolerans stjälper i stället för att hjälpa.

Antagen av styrelsen den 8 februari 2007.