Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Verksamhetskalender 2021

Uppdaterad 4 mars 2021

Datum

Typ av aktivitet

 Vad som sker/avhandlas

 Tid

 Ansvarig

Sö 10 jan 2021

 Vaktteckning

Vaktteckning 2021 öppnar

10:00

Vaktchef

To 21 jan

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18:30-21:00

Ordf

Sö 31 jan

Vaktteckning

Vaktteckningspärmen tas in

15:00

Vaktchef

To 4 feb

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18:30-21:00

Ordf

To 18 feb

Årsmöte

Årsmöte 2021
Kommer att ske digitalt p.g.a. den rådande pandemin

19:00

Sekr

To 25 feb

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)
Konstituerande styrelsemöte

18:30-21:00

Ordf

To 25 mar

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen + Kommittéerna)

18:30-21:00

Ordf

Sö 4 apr


Sjösättningslistor kranbåtar publiceras


Varv

Ti 6 apr


Hamnkontoret har öppet tisdagar t.o.m. 8 juni

18:30-20:00

Hamn

To 22 apr

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18;30-21:00

Ordf

Lö 24 apr

Sjösättning

Sjösättning småbåtar med handdragen kärra

09:30

Varv

Lö 24 apr

Sjösättning

Sjösättning kranbåtar

08:00

Varv

Sö 25 apr

Sjösättning

Sjösättning kranbåtar

08:00

Varv

Lö 1  maj

Sjösättning

Sjösättning kranbåtar

08:00

Varv

Ti 4 maj

Vårstädning

Gemensam vårstädning (inställt)

18:30-20:00

Varv

To 20 maj

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen + Kommittéerna)

18:30-21:00

Ordf

Ti 8 juni

Städdag

Gemensam städdag

18:30- 20:00

Varv

To 10 juni

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen + Kommittéerna) inkl.
sommaravslutning

18:30-21:00

Ordf

Sö 20 juni

Seglarskola P1

Seglarskola P1 (20-24 juni)  FULLTECKNAT

09:00-15:00

Jolle

Fr 2 juli

Seglarskola P2

Seglarskola P2 (2-6 juli) FULLTECKNAT

10:00-16:00

Jolle

Ti 10 aug


Hamnkontoret har öppet tisdagar t.o.m. 5 okt

18:30-20:00

Hamn

To 26 aug

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18:30-21:00

Ordf

Sö 12 sep


Torrsättningslistor kranbåtar publiceras


Varv

To 16 sep

Medlemsmöte

Välkomstmöte för nya medlemmar

19:00-21:00

Klubbm

Ti 21 sep


Gemensam höststädning

18:30-20:00

Varv

To 23 sep

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen + Kommittéerna)

18:30-21:00

Ordf

Lö 25 sep

Torrsättning

Torrsättning småbåtar med handdragen kärra

09:30

Varv

Lö 25 sep

Torrsättning

Torrsättning kranbåtar

08:00

Varv

Sö 26 sep

Torrsättning

Torrsättning kranbåtar

08:00

Varv

Lö 2 okt

Torrsättning

Torrsättning kranbåtar

08:00

Varv

To 28 okt

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen)

18:30-21:00

Ordf

To 11 nov

Medlemsmöte

Höstmöte

19.00

Sekr

Fr-lö 12-13 nov

 Konferens

UVB Klubbkonferens

16.00-15.00

Ordf

To 25 nov

Infomöte båtbottensanering

För dig som skall sanera din båt

18:30-20:00

Varv

To 2 dec


Glöggafton

19.00

Klubbm

Ti 14 dec

Sammanträde

Styrelsemöte (Styrelsen + Kommittéerna) inkl.
julavslutning

18:30-21:00

Ordf

3919