Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Våren 1949 samlades några fritidsfiskare..

..för att gemensamt försöka lösa problemet att hålla hamn för sina båtar.
Här var ursprunget till det som idag är Upplands Väsby Båtsällskap.

1969 var trycket på båtplatser så stort i det växande Upplands Väsby att kommunen engagerade sig i en utbyggnad av båthamnen. Ett nytt bryggsystem anlades och hamnen fick i ett slag 350 båtplatser. Upplands Väsby Båtsällskap har numera drygt 500 medlemmar, varav 380 har båtplats.

För information om styrelsen, klicka på Om klubben > och sedan Styrelse

För att bli medlem, se avgifter, stadgar etc, se under meny Medlemskap >

                                                                                       Frågor om bryggplatser, kontakta hamnkapten, se kontaktuppgifter under Hamn