Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Styrelse 2018


StyrelseOrdförande

Jan Larsson

08 590 914 50

Kassör

Carina Lundquist

073 181 41 00

Sekreterare

Tommy Hammar

070 363 28 72

Klubbmästare

Bim Milde

070 950 66 88

Varvschef

Lars Björk

070 327 48 78

Småbåtsansvarig

Tommy Andersson

076 231 37 58

Hamnkapten

Michael Claeson

hamnkapten@uvb.nu

SuppleanterBitr. varvschef

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Bitr. kassör

Kerstin Söderlund

070 453 96 58

Bitr. sekreterare

Helene Moberg

072 980 92 85

FunktionärerJollesektionen

Carl-Henrik Ridderstad

070 343 16 36

Bitr. jollesektionen

Jan Salomonsson

076 263 02 52

Bitr. varvschef

Vilhelm Malmborg

070 747 60 60

Bitr. småbåtsansvarig

Leif Carlsson

070 335 92 13

Bitr. klubbmästare

Gun Bülow

08 590 32 804

Bitr. hamnkapten

Olle Ryrfeldt

hamnkapten@uvb.nu

Webbansvarig

Vakant

 

Vaktchef

Bjarne Nyqvist

070 793 00 56

Klubbholmsfogde

Roger Räfsbäck

08 590 913 81

Fiskesektionen

Mikael Karlsson

073 937 99 13

Bränsleansvarig

Mikael Karlsson

073 937 99 13

Servicesektion

Åke Lindström

073 080 71 78

Revisorer
Bo Gustavsson

08 590 302 04


Stefan Gullberg

070 778 57 74

Revisorssuppleant

Claes Hammar

08 590 879 25
Valberedning
Jamil Touma

072 218 06 62


Per Laikmets

070 444 17 39


Tommy Andersson

076 231 37 58