Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Våren 1949 samlades några fritidsfiskare 

Klubben bildades 1949 av fiskare som behövde en hamn för sina båtar.

År 1969 var trycket på båtplatser så stort i det växande Upplands Väsby att kommunen engagerade sig i en utbyggnad av båthamnen. Ett nytt bryggsystem anlades och hamnen fick i ett slag 350 båtplatser. Upplands Väsby Båtsällskap har numera drygt 500 medlemmar, varav 380 har båtplats.


Än idag är många av klubbens medlemmar fritidsfiskare.