Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Information om registrering av personuppgifter

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Även för oss på UVB är det viktigt och självklart att värna om enskildas personliga integritet och att era personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt. 

Sällskapets medlemmar registreras i ett dataregister (Bas-K). Med undantag från medlemsnumret, som fastställs av Sällskapet, registreras endast de uppgifter som medlemmen själv har lämnat i samband med inträde i Sällskapet.

Genom ditt medlemskap har du gett samtycke till att UVB har rätt att lagra dina person och båtuppgifter digitalt så länge som ditt medlemskap varar. Efter avslutat medlemskap skall uppgifterna avlägsnas.

En grundregel är att vi inom föreningen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.