Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Information om registrering av personuppgifter

  •  Sällskapets medlemmar registreras i ett dataregister. Styrelsen är därför skyldig att informera medlemmarna om registrets innehåll och användning:
  •  Med undantag för medlemsnumret, som fastställs av Sällskapet, registreras endast de uppgifter som medlemmen själv har lämnat i   samband med inträde i Sällskapet.
  •  Uppgifterna används endast i Sällskapets interna verksamhet för framställning av adressetiketter, kallelser och andra meddelanden samt för tryckning av medlemsregister och vaktlistor.
  •  Styrelsen ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL). Från och med 25 maj 2018 ersätter förodningen GDPR Personuppgiftslagen.
  •  Nya medlemmar informeras om personuppgiftslagens innebörd för Sällskapet i samband med begäran om inträde i Sällskapet.