Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren


Hamn

Hamnsektionen svarar för tilldelning av bryggplatser i hamnen, underhåll av klubbens bryggsystem innefattande bommar, el, belysning och vatten på bryggorna. Hamnsektionen har till sitt förfogande 390 bryggplatser.
Vi har en årlig omsättning på ca 30-40 bryggplatser. Det är båtbredden som styr vilka bryggplatser som är lediga.
Störst efterfrågan är det på småbåtsplatser med båtbredder  på ca 2,0 – 2,4 m.

Väntetiden på båtplats varierar stort. Passande bryggplats kan dyka upp ”i morgon”. Räkna med 1-2 veckor upp till 1-2 mån från det datum hen blir medlem. Hamnen är begränsad och kan inte ta emot båtar över 4 meters bredd och över 10 ton vikt.

Vänligen meddela oss eventuella förändringar (båtbyte, adressändring etc.) omgående.
För att Ändra Båtuppgifter - Klicka här

Är du intresserad av att bli medlem och hoppas på en bryggplats, gå till  Bli Medlem

2019 har Hamnkontoret öppet på tisdagar kl. 18:30 - 20:00 från 2 april t.o.m. 18 juni samt 6 augusti t.o.m. 1 oktober. Den 30 april stängt.
I hamnkontoret kan du:

  • köpa sällskapets vimpel
  • låna bojbåten för hantering av bojsten
  • hämta UVB-Märke (identifieringsmärke för båt, trailer och pallningsutrustning)
  • utlämning av sommarkontrakt på land – för den som valt detta

Alla frågor kring tilldelning, byten av bryggplatser etc. hanterar vi via e-post:

Hamnkapten
Michael Claeson
E-post: hamnkapten@uvb.nu

Bitr. Hamnkapten

Olle Ryrfeldt
E-post: hamnkapten@uvb.nu

Kompletterande info:

Definition av trailerbåt – Båtens längd är kortare än 22 fot (6,70 m) och väger under 2000 kg.

Karta över bryggsystemen Klicka här

Bomdirektiv - Klicka här

Kom ihåg att alltid förtöja för storm – Klicka här

Öppettider för Stäketbron - Klicka här