Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Stäketbron

Stäketbron öppnar på nedan angivna tider under perioden 1 maj - 15 oktober.

Alla dagar: kl. 09.30, 10.30 etc. Sista öppningen för dagen är 22.30.

 

16 oktober - 30 april

Broöppning kan erhållas efter förhandsbeställning. Anmälan om önskad broöppning görs till brovakten på telefon 08-583 518 75 alt. VHG kanal 14. Önskas broöppning på andra tider än ovan angivna skall anmälan om detta ske på angivet telefonnummer en dag innan.

Segelfri höjd i farleden under nya järnvägsbron vid normalvatten är 16 meter. I båtrännan under brons västra spann är den segelfria höjden 18 meter. Segelfri höjd under gamla landsvägsbron är 2,2 meter.